Πίσω

Παράδειγμα

  • Οι υλοποιήσεις της τετραγωνικής ρίζας κινητής υποδιαστολής (FPSQR) διαφέρουν σημαντικά στην απόδοση. Υποθέτουμε ότι η τετραγωνική ρίζα FP κινητής υποδιαστολής είναι υπεύθυνη για το 20% του χρόνου εκτέλεσης ενός σημαντικού προγράμματος δοκιμής σε έναν υπολογιστή. Μία πιθανή πρόταση είναι να προστεθεί το κατάλληλο υλικό για τις FPSQR το οποίο θα επιταχύνει αυτή την λειτουργία κατά έναν παράγοντα ίσο με 10. Η άλλη εναλλακτική πρόταση είναι να εκτελούνται όλες οι εντολές FP πιο γρήγορα. Οι FP εντολές αποτελούν το 50% του συνολικού χρόνου εκτέλεσης. Τα μέλη της ομάδας σχεδιασμού υπολογιστών πιστεύουν ότι μπορούν να βελτιώσουν την εκτέλεση των εντολών FP ώστε να εκτελούνται 2 φορές πιο γρήγορα καταβάλλοντας την ίδια προσπάθεια που απαιτείται και για να επιταχύνουν την εκτέλεση της FPSQR. Συγκρίνετε τις δύο αυτές εναλλακτικές προτάσεις σχεδίων.

    Aπάντηση

    Μπορούμε να συγκρίνουμε τις δύο αυτές εναλλακτικές λύσεις συγκρίνοντας τις επιταχύνσεις χρησιμοποιούμε τον τύπο (1.16):

    Βελτιώνοντας την απόδοση των λειτουργιών FP (κινητής υποδιαστολής) η συνολική βελτίωση είναι καλύτερη εξαιτίας της μεγαλύτερης συχνότητας εκτέλεσης αυτών των εντολών.