Πίσω

Παράδειγμα

H εντολή ADDI R1,R2,#3 του DLX προσθέτει το περιεχόμενο του καταχωρητή R2 με την τιμή 3 και τοποθετεί το αποτέλεσμα στον καταχωρητή R1. Το γράμμα Ι δίπλα στο όνομα της εντολής δηλώνει ότι στην πράξη υπάρχει απευθείας τελεστέος(Immediate).