Πίσω

Δραστηριότητα 9

Μπορείτε να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο δύο διαφορετικές εντολές μπορούν να μοιραστούν από κοινού κάποιο κύκλωμα;


Απάντηση δραστηριότητας 9

Για να γίνει αυτό ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς τύπους εντολών, πρέπει να επιτρέπονται πολλαπλές συνδέσεις στην είσοδο του κυκλώματος και να υπάρχει κάποιο σήμα ελέγχου που θα επιλέγει ανάμεσα στις εισόδους. Αυτό εύκολα πραγματοποιείται με έναν πολυπλέκτη, ο οποίος επιλέγει ανάμεσα από πολλές εισόδους, ανάλογα με την τιμή στις γραμμές ελέγχου του.