Πίσω

Δραστηριότητα 1

Θυμάστε τι είναι τα στοιχεία μνήμης; Για περισσότερες λεπτομέρειες θα ήταν καλό να ανατρέξετε στο βιβλίο του M. Morris Mano: "Ψηφιακή σχεδίαση" και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα».


Απάντηση δραστηριότητας 1

Τα στοιχεία μνήμης είναι συσκευές που μπορούν να αποθηκεύσουν δυαδικές πληροφορίες. Στην κάθε χρονική στιγμή, οι δυαδικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα στοιχεία μνήμης ενός ακολουθιακού κυκλώματος, αποτελούν την κατάστασή του ("state"). Το απλούστερο στοιχείο μνήμης είναι το flip-flop.