ΠΕΡΙΓια τη διαμόρφωση της ύλης του μαθήματος συνεργάστηκαν οι:
Σαλβάνου Σταυρούλα (Κεφάλαιo 1)
Λεμονιάς Ευάγγελος (Κεφάλαια 2 και 3)
Κωλέτσου Δήμητρα, Κανίδης Βαγγέλης (Κεφάλαιo 4)
Μαστροκώστας'Aρης,Τσέλιγκα Τζένη (Κεφάλαιο 5)


Για τον εμπλουτισμο και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος, καθώς και τη διαμόρφωσή του σύμφωνα με τις αρχές της Εκπαίδευσης από Απόσταση συνεργάστηκαν οι:
Αλεξοπούλου Έφη
Κορνιλάκης Χάρης