ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
----------------
DEPARTMENT OF INFORMATICS & TELECOMMUNICATIONS