Είδη DRAM στους Προσωπικούς Υπολογιστές

Η SDRAM (synchronous DRAM) είναι ένα γενικό όνομα που δίνεται σε ορισμένες μνήμες τύπου DRAM οι οποίες μπορούν αν συγχρονιστούν με την ταχύτητα του ρολογιού που δουλεύει ο επεξεργαστής. Η ταχύτητα μιας μνήμης SDRAM υπολογίζεται σε MHz και όχι σε nanosecond.

Η RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory) είναι ένα σχετικά νέα τεχνολογία μνήμης DRAM η οποία χρησιμοποιεί μια διαφορετική διάταξη των στοιχειωδών μονάδων αποθήκευσης που διαθέτουν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης. Η διάταξη αυτή με τη βοήθεια εκλεκτών και αρτηριών επιτρέπει στην μνήμη RDRAM να μεταφέρει μέχρι και 1.6 δισεκατομμύρια bytes το δευτερόλεπτο

Η DDR- SDRAM (Double Data Rate SDRAM) είναι μια σύγχρονη δυναμική RAM η οποία θεωρητικά μπορεί να διπλασιάσει την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται σε μια δεδομένη συχνότητα λειτουργίας της. Αυτό το επιτυγχάνει εκμεταλλευόμενη και την άνοδο και την πτώση του σήματος κάθε κύκλου ρολογιού για τη μεταφορά δεδομένων.

Πίσω