Πίσω

Δραστηριότητα 5

   Υποθέστε ότι η κρυφή μνήμη είναι 10 φορές πιο γρήγορη από την κύρια και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 90% του χρόνου . Να υπολογίσετε πόση επιτάχυνση πετυχαίνουμε με τη χρήση κρυφής μνήμης.


Απάντηση δραστηριότητας 5

   Εφαρμόζοντας το νόμου του Amdahl, έχουμε:

'Αρα:

Ως εκ τούτου με τη χρήση της κρυφής μνήμης επιταχύνουμε το σύστημα μας κατά 5,3 φορές.