Πίσω

Δραστηριότητα 1

   Έστω ότι ο βελτιωμένος υπολογιστής είναι 10 φορές ταχύτερος από τον αρχικό, αλλά χρησιμοποιεί μόνον το 40% του χρόνου του. Να βρείτε ποια είναι η ολική επιτάχυνση που πραγματοποιήθηκε από την ενσωμάτωση της βελτίωσης;


Απάντηση δραστηριότητας 1

  

Κλάσμα βελτιωμένο = 0.4

Επιτάχυνση βελτιωμένη = 10

Επιτάχυνση Ολική =