ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κεφάλαιο 1: Βασικές Αρχές Απόδοσης Υπολογιστικών Συστημάτων  download τo 1o Κεφάλαιο της Αρχιτεκτονικής Ι

Κεφάλαιο 2: Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών  download τo 2o Κεφάλαιο της Αρχιτεκτονικής Ι

Κεφάλαιο 3: Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας  download τo 3o Κεφάλαιο της Αρχιτεκτονικής Ι

Κεφάλαιο 4: Η Μνήμη των Υπολογιστικών Συστημάτων   download τo 4o Κεφάλαιο της Αρχιτεκτονικής Ι

Κεφάλαιο 5: Είσοδος - Έξοδος  download τo 5o Κεφάλαιο της Αρχιτεκτονικής Ι

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
προσομοίωση εκτέλεσης εντολών DLX
προσομοίωση κρυφής μνήμης
προσομοίωση διόδου δεδομένων DLX - εντολές φόρτωσης - αποθήκευσης
προσομοίωση διόδου δεδομένων DLX - αριθμητικές και λογικές εντολές
προσομοιωτής PCSpim


Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΠΕΑΕΚ του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Υπεύθυνη: Γρηγοριάδου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών